Winkel Kiezer.nl
Kelkoo
de grootste winkel zoekmachine van Europa! Kelkoo.nl vergelijkt prijzen en producten van meer dan 600 online winkels

Vergelijk.nl
Vergelijk.nl B.V. is één van de grootste online prijs- en productvergelijkers in Nederland. Vergelijk.nl vergelijkt, op onafhankelijke manier, de producten en prijzen van circa 400 winkels.

PriceWatch.info
Met meer dan 500.000 prijzen in de database, volledig gratis opname voor alle winkels en een heldere website structuur, is PriceWatch.info is een van de beste prijsvergelijkers van Nederland. Om een nog betere vergelijking te kunnen presenteren gaat PriceWatch.info zich nu ook concentreren op gebruikerservaringen. Samen met de prijsvergelijking kunnen gebruikers gemakkelijk zoeken naar GOEDE en GOEDKOPE produkten. Hoogstwaarschijnlijk ben jij in het bezit van een of meerdere produkten, of misschien ga je er binnenkort wel een aanschaffen. Is dat inderdaad zo? Geef dan ook eens jouw ervaring bij PriceWatch.info! Zo help je iedereen een beter beeld te geven voordat hij of zij een aankoop doet.